Cookiespolicy

Een cookie is een klein bestand dat informatie registreert met betrekking tot de navigatie op een site, zonder de identificatie van de gebruiker te onthullen. De aldus verkregen gegevens zijn bedoeld om de daaropvolgende navigatie op de site te vergemakkelijken, en zijn ook bedoeld om verschillende aanwezigheidsmetingen mogelijk te maken.

Als u weigert een cookie toe te laten, kan het zijn dat bepaalde diensten niet toegankelijk zijn en dat u niet van de optimale dienstverlening via de website  gebruik kan maken.

Indien u dat wenst, kan u uw computer echter als volgt configureren om de installatie van cookies te weigeren.

Onder Internet Explorer

Tabblad Gereedschap (wolkvormig pictogram rechtsboven)/internetopties. Klik op Privacy en kies Alle cookies blokkeren. Valideer op Ok.

Onder Firefox

Klik bovenaan het browservenster op de Firefox-knop en ga vervolgens naar het tabblad Opties. Klik op het tabblad Privacy. Stel de bewaarregels in op: gebruik aangepaste instellingen voor geschiedenis. Schakel het ten slotte uit om cookies uit te schakelen.

Onder Safari

Klik bovenaan het browservenster op de Safari-link en selecteer vervolgens Voorkeuren. Klik op het tabblad Privacy. In het veld Cookies en andere websitegegevens kunt u cookies blokkeren.

Onder Chrome

Klik rechtsboven in de browser op het menupictogram (gesymboliseerd door drie horizontale lijnen). Selecteer Instellingen. Klik op Geavanceerde instellingen weergeven. Klik in het gedeelte Privacy op voorkeuren. Op het tabblad Privacy kunt u cookies blokkeren.

Onder Opera

Klik bovenaan het browservenster op de Opera-link en ga vervolgens naar het tabblad Voorkeuren. Klik op de link Basis. In het gedeelte Cookies vinkt u Cookies van derden en sitegegevens blokkeren aan om cookies te blokkeren.